TALK

Talk, sulu magnezyum silikat minerali olup, Mg3Si4Oıo(OH)14 teorik formülü ile ifade edilen bileşime sahiptir. Ticari anlamda talk cevherinin bileşimi hiç bir zaman teorik bileşime ulaşamaz ve işletilen talk cevherleri
arasında çok önemli kimyasal farklılıklar vardır. Sertliği 1 (1 – 1.5) olup en yumuşak mineraldir. Kaygan olduğundan elle dokunulduğunda sabun hissi verir.Özgül ağırliğı 2.58 – 2.83 gr/cm3’tür. Genellikle talklaşmış
tremolit, klorit, dolomit, magnezit, mikalar, kuvars, kalsit, diyopsit, antofıllit ve serpantinle birlikte bulunur.

Bu mineraller ancak XRF ile belirlenebilir. Asitlerden etkilenmez, yüksek sıcaklıkta sertleşir ve 800 – 860 °C sıcaklıkta enstatit ve amorf silise dönüşür.
Endüstriyel talkta beyazlık, yumuşaklık, şekil (lif veya yaprak), parlaklık, kayganlık, yağlama kabiliyeti, elektrik ve ısı yalıtımı, özgül sıcaklık ve sıcaklığa karşı direnç gibi özellikler aranır. Talkın içindeki kükürt, sülfat
mineralleri, Fe ve Mn oksitler talkın kalitesini düşürür. En az % 35 talk ve bir miktar Fe, Mg, Ca karbonat bulunduran hammaddeye “sabuntaşı (soapstone)” denir. Talk tenörü yüksek, kriptokristalin, masif görünümlü, bileşiminde % 1.5 CaO, % 1.5 demir oksitler ve % 4 A12O3 bulunduran talka “steatit (masif talk)” adı verilir.

Ürün kodları:

TDS numarasını mesaj kısmına lütfen ekleyiniz.

 – Talcok 1e

 – Talcok 3e

 – Talcok 5e

 – Talcok 25T

 – Talcok EX

 – Talcok B

 – Talcok 502

 – Talcok 30

 – Talcal 60

 
 

ÜRÜN TALEP FORMU