KAOLEN

Kaolen, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir grup kil mineraline verilen isimdir. Kaolinit (Al 2Si2O5(OH)4) olup alüminyum hidrosilikat bileşimli bir kil mineralidir. Kaolen(Al2O3 .2SiO2.2H2O) alkali magmatik kayaçların
yerinde bozunmaları sonucu oluşan, ağırlıklı olarak kaolinit minerali içeren bir endüstriyel hammaddedir. Genellikle toprağımsı, beyaz, yeşilimsi veya sarımsı renklerdedir. Teorik kimyasal bileşimin % 46.54’ünü SiO2, % 39.50’sini Al2O3 ve % 13.96’sını da H2O oluşturmaktadır. Avrupa’da özellikle kağıt sanayisinde dolgu amaçlı olarak kaolinle birlikte kalsit te kullanmaktadır. Kuşe-kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolinin kalite bakımından avantaj ve üstünlüğü gözlenmektedir. Ülkemizde üretilen kaolinin % 79’u kaba seramik ve cam, geriye kalan % 15’i ise çimento sektöründe tüketilmektedir. Seramik sektörü dışında kaolinin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayiinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır.

Ürün kodları: 

TDS numarasını mesaj kısmına lütfen ekleyiniz.
 
– Mikroclay 5
– Mikroclay 8

ÜRÜN TALEP FORMU