Diatomit

Diatomit, volkanik aktivitelerin fazla olduğu yörelerde bulunan tatlı ve tuzlu su haznelerinde fotosentez olayının yoğun olarak gerçekleştiği sığ derinliklerde yaşayan tek hücreli alg türü olan diatome iskeletlerinin yanısıra kil, kum, volkanik kül ve diğer organik kalıntılardan oluşan bir kayaçtır.Kuru halde özgül ağırlığı 0.15 – 0.40 g/cm3 arası değişir.
Opal sertliği 4.5-6.0 arası olmakla birlikte, kayacın sertliği 1,5 dan fazla değildir. Ağırlığının 3 misline kadar su çekebilirler. İçeriğine bağlı olarak erime dereceleri 1000-1500º arasında değişir. Diatomitler birçok kimyasallara dayanıklıdır, ancak yüksek sıcaklıklarda kuvvetli bazlardan etkilenirler. Kimyasal bileşimi
nedeniyle hidrofluorik asite dayanımsızdırlar. Beyazlık derecesi içeriğine bağlı olarak %90’a kadar çıkabilen diatomitler, düşük yoğunlukları, orta dereceli refrakterlikleri, yüksek absorbsiyon kapasiteleri, ufak tane boyutuna ufalanabilirlikleri ve yüksek yüzey alanı değerine sahip olmaları gibi özellikleri ile endüstriyel anlamda çok değişik alanlarında kullanım olanağı bulurlar.
Endüstriyel amaçlı kullanılan diatomitler;Doğal Diatomit,Kalsine diatomit,Beyaz Kalsine diatomitler olarak sınıflandırılır.
Diatomit ürünleri;Filtre yardımcı malzemesi, dolgu malzemesi, izolasyon (ısı, ses, elektrik) malzemesi, absorbant, aşındırıcı, katalizör taşıyıcı, hafif yapı malzemesi, refrakter malzemesi, gübrelerde düzenleyici olarak birçok
alanda kullanılabilir.

Ürün kodları:
TDS numarasını mesaj kısmına lütfen ekleyiniz.

 – Hu 2 

 – HMG 2
 – HMG 5

ÜRÜN TALEP FORMU