HUNTİT- HİDROMANYEZİT

1950’li yıllarda manyezit ve dolomitin meteorik sularla tepkimesi sonucu son ürün olarak huntithidromanyezitin ortaya çıktığı bilinmektedir. Huntit; bir kalsiyum magnezyum karbonat minerali olup, karbonatlar sınıfı altında dolomit grubu içerisinde yer almaktadır. Kimyasal formülü; Mg3Ca(CO3)4’dır.
İçeriğinde % 15.88 CaO, % 34.25 MgO ve % 49.87 CO2 barındırır. Yoğunluğu; 2.88 g/cm3 ve sertliği 1-2’dir. Bilimin ilerlemesiyle birlikte yapılan araştırmalarda huntittin bazı karstik, karasal, gölsel ve denizel evaporit ortamlarında bulunduğu ortaya konulmuştur.
Bu ortamlarda oluşan Hidromanyezit; sulu bir magnezyum karbonat
bileşiği olup, kimyasal formülü; Mg5(CO3)4(OH)2.4(H2O) ‘dır. İçeriğinde; % 43.09 MgO, % 19.26 H2O, % 37.64 CO2 bulundurur.

Mineral; renksiz veya beyaz, floresan, iğnemsi, saydam, ipeksidir. Özgül ağırlığı 2.16-2.2 arasında değişir. Sertliği 3.5 ‘tir. Huntit cevherinin en önemli kullanım alanı ısıtıldığında ortaya çıkan CO2 içeriğinden dolayı alev geciktirici dolgu malzemesi olarak kullanılmasıdır.220°C’de ayrışma endotermik olup;
ısıyı emer, alevi ve yüzey sıcaklıklarını azaltır. Ayrıca her türlü duman ve yanabilir gazları seyreltir.
Ayrıca boyalarda özel bağlayıcı ve yapıştırıcı, özel tip lastiklerde dolgu sertleştirici ve kağıt sanayinde kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Ürün kodları: Hu 2 – HMG 2 – HMG 5

TDS numarasını mesaj kısmına lütfen ekleyiniz.

TALK
-RT-G 95W
-RT-G 95W EX
-RT-G 15
-RT-G 25
-RT-G 70
-RT-B
-RT-B 15
-RT-B 25
-RT-G 550
-RT-G 802

ÜRÜN TALEP FORMU